Skip to content

MOTOR SA REDUKTOROM

MOTOR SA REDUKTOROM

Reduktori se koriste za povećanje obrtnog momenta koji proizvode motori.
Sa ovim povećanjem snage, u situacijama kao što su obrada i transport teških predmeta, postižu se visoki prinosi.

 

AC Motor

AC motori se napajaju iz naizmenične struje.To su najčešće korišćeni motori.Snaga AC motora pokriva širok opseg od nekoliko V do stotine hiljada KW.

Svojstva :

• Dugotrajna
• Ne zahteva često održavanje
• Visoka efikasnost
• Brzo i jednostavno pozicioniranje
• Može se proizvesti od malih do veoma velikih ovlašćenja.