Skip to content

REZERVNI DELOVI

INDUSTRIJSKA I PROIZVODNA KOMPANIJA

REZERVNI DELOVI

Postavljanje

Pri instalaciji umreženih sita treba obratiti pažnju na sledeće;

  •  Da senzor za napetost nije istrošen
  •  Da je pridržavajuća struktura dovoljno kruta
  •  Da su niti gumenog U-sita pravilno pricvršćeni
  •  Da postoji dovoljno U-šrafova na svakih 50cm žicanog platna

Za Transportere